Vision&Motion

Sikta mot stjärnorna om det är till stjärnorna du vill...

Foto på projektledare Denise Cresso

Foto: Projektledare Denise  Cresso

Fotograf:  Sofia Andersson, Socker&Bly

Nedan bilder från bildpelet som visades på Nordisk Kongress i Synpedagogik. 20 april 2018

Nedan bilder från bildpelet som vissade på Nordisk Kongress i Synpedagogik

Vision & Motion

Texten nedan är tagen från Arvfsfondens beslut:


Projektets övergripande syftet är att främja självständigt motionerande och idrottsutövande för främst personer med synnedsättning. Men, projektet hoppas även att insatserna kommer underlätta för personer som har behov av tillgänglighet och ledsagning på grund av andra funktionsnedsättningar.


Många personer med synnedsättning har sämre fysik och psykisk hälsa på grund av isolering och många upplever svårigheter att leva ett aktivt liv där motion och friskvård är en självklar del av ens liv. Detta vill projektet Vision och Motion ändra på.


Under projektets gång ska föreningen utveckla och testa en ny tillgänglighetsanpassad App med fokus motion och hälsa. Under 2017 genomförde föreningen en mindre förstudie där det framkom att befintliga orienteringsappar, såsom TURF, inte är tillräckligt tillgängliga för syftet och målgruppen.


För att uppnå målet ska projektet utveckla orenteringsappen Vision & Motion som uppmuntrar till motionerande och som samspelar med solcellsdrivna ljudfyrar, ett

system med talande ljudorienteringsenheter som leder den som inte ser rätt. Utifrån dessa delar ska projektet skapa förutsättningar för tillgängligt och självständigt motionerande i friluftsområdet Skatås i Göteborg för personer med synnedsättning.


Det primära i projektet blir att man tillsammans med målgruppen kommer testa och utveckla Vision & Motion-Appen så att den är kompatibel för användarna och går att kombinera med ljudfyrarna. Ambitionen är även att modellen ska kunna spridas till

andra orter.


Göteborgs idrottsförvaltning går från start in och bekostar hälften av ljudfyrarna. Projektet lever vidare genom att Appen fortsätter att användas och utvecklas samt att den tillgängliga motionsslingan i Skatås förvaltas av Göteborgs idrottsförvaltning.


Kontakt:


Projektledare: Denise Cresso

denise@cresso.nu

0706-148 146


webbsida: www.visionomotion.nu


Projektets facebooksida nedan: